Polityka prywatności / RODO

RODO

INFORMACJA DLA KILENTÓW /KONTRAHENTÓW DRIVAL HUBERT NIEZGODA WIKTOR PECYNA S.C.

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się firma: DRIVAL HUBERT NIEZGODA WIKTOR PECYNA S.C. z siedzibą w Żelechlinku, ul. Rawska 12

2. Kontakt z FIRMĄ i INSPEKROREM DANYCH OSOBOWYCH Urszulą Szymczak możliwy jest także pod adresem mailowym: [email protected].

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

3. DRIVAL HUBERT NIEZGODA WIKTOR PECYNA S.C nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej dobrowolnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: [email protected]

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia osobie, której dane dotyczą realizacji uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz DRIVAL HUBERT NIEZGODA WIKTOR PECYNA S.C usługi informatyczne.

Aplikacja Facebook

  1. Użytkownikiem aplikacji Facebook jest każdy użytkownik serwisu społecznościowego Facebook (dalej „Facebook”), który ją uruchomił.
  2. Aplikacja działa zgodnie z regulaminem Facebook.
  3. Administrator zbiera dane zgodnie z żądaniem w oknie autoryzacji aplikacji. Te trafiają do Facebook.
  4. Dane wykorzystywane przez aplikacje są używane w trakcie jej działania i po zaprzestaniu jej działania, jeżeli wymaga tego wcześniejsze działanie.
  5. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.
  6. Aktualność danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika w Facebook.
  7. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, co potwierdza autoryzując aplikację. Brak autoryzacji aplikacji uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z aplikacji z uwagi na okoliczności opisane powyżej.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.