Kontakt z naszym biurem konstrukcyjnym

Hubert Niezgoda

+48 606 762 071

Nasi specjaliści:

mają doświadczenia w realizacji projektów oraz w kontaktach z klientami

odpowiedzą na pytania dotyczące inicjowania i koordynacji działań związanych z rozwojem projektu (poprzez analizę faz projektowania oszacuje koszty realizacji projektu)

będą ściśle współpracować z działem konstrukcyjnym/projektowania

zapewnią współpracę z instytucjami zewnętrznymi, wydającymi wymagane atesty i certyfikaty

będą współpracować z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie kalkulacji kosztów dla projektu

ich działania zorientowane są na klienta

mają innowacyjne podejście do realizacji wspólnych

Mamy wiedzę, aby być bardzo dobrym producentem i dostawcą.

Nasz zespół pracowników jest mieszanką młodych ludzi żądnych sukcesu i osób, które mają wieloletnie doświadczenie w wielu branżach.

Jesteśmy w stanie realizować projekty na wysokim poziomie.

Realizując projekt, zwracamy uwagę na design, jakość, innowacyjność, technologie wykonania, użycie ekonomicznych materiałów, a także efektywność kosztów w przyszłości.

Z tego wynika nasza wizja:

Nasza wizja

„Poprzez zespołową świadomość kreujemy nowe wartości”

Hubert Niezgoda